clock sobota, 29 sierpnia 2015 | imieniny: Sabina, Beata, Jan
 Gorzów Wlkp. o godz. dnia temp. : oC wiatr : [m/s] ciś. : [HPa]
 
 

Pracownicy spółek Telekomunikacji Polskiej otrzymają akcje France Telecom

Komentarze (42)

» UWAGA!!! - artykuł archiwalny

Pracownicy Grupy TP otrzymają akcje France Telecom. Realizacja programu NExT reward nastąpi w 2009 r. pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę France Telecom w 2008 r., podobnie jak w roku 2007, co najmniej 6.8 mld euro przepływów pieniężnych powiększonych o przewidywane koszty programu NExT reward. W ramach programu przydzielone zostanie na świecie 2.7 mln akcji (0,46% kapitału akcyjnego).

  r e k l a m a

>>> Jak sprzedać akcje France Telekom - poradnik

W Grupie TP akcje otrzyma każdy pracownik, który w okresie od 31.12.2006 do 04.12.2009 był nieprzerwanie pracownikiem etatowym jednej ze spółek Grupy TP biorącej udział w programie. Program obejmie także osoby posiadające umowę na czas określony oraz osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze.

Liczba akcji jest uzależniona od kategorii, do której zostało zakwalifikowane dane stanowisko pracy. Pod uwagę brane jest stanowisko z 4 grudnia 2007 r.

Akcje zostaną przekazane pracownikom Grupy TP w grudniu 2009 r. na konta w banku wybranym przez FT. Akcje będą objęte dwuletnią karencją (nie można w tym okresie ich sprzedać).
Sprzedaż akcji będzie możliwa po 4 grudnia 2011 r.

Od grudnia 2009 r. pracownicy będą otrzymywali ewentualne dywidendy wynikające z posiadania akcji France Telecom.

Pracownicy Grupy TP otrzymają od 15 do 80 akcji (obecna wartość to około 1350-7200 zł).


tekst: Wojciech Piechocki
źródło:gsmonline.pl

AKTUALIZACJA: 2011-02-02

Informacje dotyczące opodatkowania dywidend otrzymanych z FTSA w 2010 roku .*

Dywidenda ta nie stanowi przychodu ze stosunku pracy łączącego Was z pracodawcą, zatem w świetle obecnych przepisów podatkowych obowiązek odpowiedniego jej zadeklarowania do opodatkowania w Polsce spoczywa bezpośrednio na Was.

Co mówi Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z tytułu otrzymanych dywidend podlega w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podstawę obliczenia podatku stanowi "pełna" kwota otrzymanej przez Was dywidendy, bez pomniejszenia o podatek potrącony od dywidendy we Francji. W informacjach przesłanych Wam przez BNP Paribas Securities Services jest to kwota określona w rubryce "Montant brut en EUR". Od kwoty podatku należnego w Polsce możecie jednak odliczyć kwotę podatku zapłaconego od tej dywidendy we Francji, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty podatku należnego w Polsce (19%). Kwota podatku, która zgodnie z wewnętrznymi przepisami podatkowymi Francji została potrącona od kwoty wypłaconej Wam dywidendy, wyniosła 25%, zatem przekroczyła kwotę podatku należnego od dywidendy w Polsce. W informacji z BNP Paribas Securities Services kwota pobranego podatku została wykazana w rubryce "Fiscalite en EUR". Zgodnie z polskimi przepisami będziecie zatem uprawnieni do odliczenia kwoty równej podatkowi polskiemu (czyli 19% kwoty dywidendy). W konsekwencji kwota podatku do zapłacenia w Polsce z tytułu uzyskanej dywidendy będzie równa 0 zł.

Wypełnianie zeznania podatkowego PIT

W zeznaniu rocznym PIT-36** składanym za rok 2010 wykazujecie (odpowiednio poz. 197 lub198 i 199 lub 200) jedynie kwotę podatku należnego od dywidendy w Polsce oraz kwotę podatku pobranego we Francji w wysokości podlegającej odliczeniu w Polsce (czyli 19%). W praktyce oznacza to, że w odpowiednich pozycjach PIT-36 należy wykazać tą samą kwotę podatku. Kwota powinna zostać przeliczona z Euro na PLN przy uwzględnieniu kursu wymiany walut, który zastosował Wasz bank w momencie wpłaty dywidendy na Wasze konto. Zeznanie PIT-36 powinno zostać złożone w terminie do końca kwietnia 2011 roku.
W zeznaniu PIT-36 (a nie w zeznaniu PIT-37) zobowiązani będziecie także wykazać do opodatkowania Wasz dochód ze stosunku pracy. Jeżeli pracodawca przygotuje na Wasz wniosek roczne obliczenie podatku PIT-40, dane z formularza PIT-40 będziecie, co do zasady, zobowiązani odpowiednio przenieść do zeznania PIT-36. Należy przy tym skorygować kwotę zaliczek pobranych przez płatnika (informację na temat zasad dokonania tej korekty znajdziecie w przypisie nr 3 formularza PIT-40, który do końca lutego otrzymacie od pracodawcy). Powyższa procedura nie wpłynie w żaden sposób na dokonanie rozliczenia Waszego podatku za rok 2010 przez pracodawcę. Jeżeli w PIT-40 zostanie wykazany podatek do zapłacenia, zostanie on pobrany przez pracodawcę z Waszego dochodu za marzec 2011 roku. Natomiast, jeżeli w PIT-40 zostanie wykazana nadpłata, zostanie ona przez pracodawcę rozliczona z zaliczką za marzec 2011 roku.

Na koniec należy zasygnalizować, iż w świetle polsko - francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania istnieje możliwość odzyskania części podatku zapłaconego we Francji od wypłaconych dywidend. Dokładne informacje dotyczące procedury odzyskania podatku we Francji zostaną Wam przekazane w odrębnej informacji.

* Powyższa informacja została przygotowana na podstawie opinii firmy KPMG z dnia 5 stycznia 2011 roku.

**Jeżeli oprócz przychodu z TPSA oraz przychodu z dywidendy z FTSA otrzymaliście w 2010 roku inny przychód, który podlega wykazaniu w deklaracji PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39, przychód z dywidend może być w tym przypadku wykazany odpowiednio w jednej z tych deklaracji.

AKTUALIZACJA: 2012-01-19

Jak sprzedać akcje France Telekom


Akcje France Telekom zarejestrowane są na koncie maklerskim w BNP Paribas Securities Services. Akcje do 3 grudnia 2011 r. były zablokowane, pełna swoboda w ich zarządzaniu możliwa jest od 4 grudnia 2011 r.

Macie Państwo wybór pomiędzy :

  • utrzymaniem akcji na koncie maklerskim w BNP Paribas i otrzymywaniem przelewów z tytułu dywidend, jeśli będą one wypłacane
  • sprzedażą akcji (wszystkich lub części)

Najprostszym i najtańszym (w przeliczeniu na opłaty transakcyjne) sposobem sprzedaży akcji jest sprzedaż online za pośrednictwem strony internetowej http://www.planetshares.bnpparibas.com.

UWAGA !!! PAMIĘTAJ - wszystko co jest opisane w poradniku robisz na własną odpowiedzialność
Sprzedając akcje czytaj uważnie komunikaty i polecenia na stronie banku. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z niewłaściwego stosowania się do komunikatów zawartych na stronie.


FAQ

Czy jest konieczne zakładanie konta maklerskiego w Polsce?
Do sprzedaży akcji nie potrzebnujemy konta maklerskiego w Polsce. Dyspozycję sprzedaży robimy bezpośrednio na koncie maklerskim w BNP Paribas

W jaki sposób mogę sprzedać akcje?
Sprzedaż akcji FT możemy zrealizować poprzez stronę internetową BNP Paribas (sposób rekomendowany) lub poprzez listowne zlecenie do BNP Paribas.

Jakie będą koszty w przypadku pozostawienia akcji na koncie maklerskim BNP?
Jeśli nie sprzedamy akcji 5 grudnia 2011 to nie będzie skutkować opłatami za obsługę konta (bezterminowo). Opłaty naliczane są dopiero od transakcji.

Jaka będzie opłata przy sprzedaży?
Jeśli akcje będą sprzedawana przez Planetshares, obowiązywać będą następujące opłaty: 

  • opłaty maklerskie: 0,25% bez VAT od kwoty obrotu, ale w minimalnej wysokości 5 € bez VAT.
  • Opłata za bank internetowy : 0 €

Jeżeli sprzedaż będzie dokonywana droga papierową, a nie za pośrednictwem Internetu, BNP Paribas Securities Services pobierze dodatkową opłatę w wysokości 15 € bez VAT.
Dlatego zalecana jest forma internetowa.  Jeżeli dane osobowe nie są wymienione w Planetshares, BNP Paribas Securities Services wyśle ​​polecenie sprawdzenia kwoty sprzedaży i pobierze opłatę 12 € bez VAT 

Jak długo trzeba czekać na przelew po sprzedaży akcji?
Przelew trwa średnio trzy dni robocze od daty sprzedaży akcji.

W jaki sposób pozyskać hasło?
Hasło zostało wysłane do pracowników w lutym 2010 r. W przypadku, gdy hasło zostanie zapomniane lub utracone, istnieje możliwość zresetowania go online, pod warunkiem, że znany jest kod dostępu. Procedura służy również w przypadku zablokowania konta w BNP Paribas


dodatkowe informacje

pytania kierować na adres : NExT.Reward@telekomunikacja.plPorady praktyczne

Otwórz w swojej przeglądarce Internetowej stronę http://www.planetshares.bnpparibas.com i postępuj jak poniżej:
źródło inf. tp.pl

Ocena: 4.8/10 (97 glosy)

wyświetleń:62385

Podziel się

Bookmark and Share '

Komentarze

Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami i Polityką Prywatności » oraz poznaj Zasady komentowania w serwisie e-portalik.net
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. e-portalik.net nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Zastrzegam jednak sobie prawo do ich usuwania, jeśli uznam je za nieodpowiednie.

Anna 23.03.2010. 07:10

Anna Kiedy trzeba zapłacic podatek od tych akcji ?

tan3g 23.03.2010. 07:25

tan3g Zdaniem Sądu pracownicy, którzy otrzymali akcje są zobowiązani do zapłaty zryczałtowanego 19% podatku od dochodów kapitałowych w momencie sprzedaży akcji.

tomek 24.02.2011. 19:36

tomek czy ktoś wie jak sprzedać te akcje?
jest to warte raptem nieco ponad tysiąc zł a co rusz jakieś papiery przychodzą pocztą. Dla takie kwoty nie warto sobie "zaśmiecać" życia.
Proszę o poradę jak to sprzedać.
z góry dziękuję.

krystian 28.02.2011. 10:27

krystian Czy jest ktos kto nie dostał wypłaty dywidenty mimo przyznanych akcji? ja nie znajduje tego w przelewach a rozliczenie podatku dostalem.

win 01.03.2011. 19:25

win przelew było około 20-06-2011, tytułowany jako Citybank :-)

tan3g 17.03.2011. 13:59

tan3g ja przelewy miałem
17-06-2010
02-09-2010

Anonymous 30.12.2011. 23:13

Anonymous a jak to dziadostwo sprzedac ma moze ktos jakis kontakt

Anonymous 13.01.2012. 23:13

Anonymous Czy może ktoś wie jak sprzedaż te akcje?

arekz 13.01.2012. 23:26

arekz przypomnij mi się w poniedziałek na maila (kontakt w stopce) - powinienem coś konkretnego powiedzieć. Z grubsza wygląda to tak że każdy ma te akcje zdeponowane we francuskim banku, który obsługuje także obrót nimi. Po zalogowaniu do tego banku można je sprzedać "on-line" i kasa na koncie po ok 3 dniach. Dzisiaj akcje te były po ok 11,8 Euro. Kosz sprzedaży na poziomie ok 5 Euro. Więcej szczegółów postaram się napisać po najbliższej niedzieli .

Piotr 23.01.2012. 09:30

Piotr Witam, moja mama ma też trochę tych akcji, i chce je sprzedać. Problem jest tylko, że po zalogowaniu, i przy próbie sprzedaży nie ma właśnie tam podanego jej numeru konta, a po wejściu w Modify details dla konta bankowego, nie może nic tam wpisać. Na 6 screenie jest "BNP wyśle Ci kontrolę kwoty sprzedaży" można prosić więcej informacji na ten temat? pozdrawiam

Jotpek 24.01.2012. 08:41

Jotpek Witajcie!
Ja dostałem tylko w 2008r. pismo z Orange datowane 25 lutego 2008 w Paryżu z informacją o postanowieniu przyznania mi 20 akcji. Pismo podpisał Dider Lombard Prezes Zarządu i CEO France Telekom. Do pisma dołączona jest tabela przydziałów w NExT reward oraz folder NExT revard o programie przyznania bezpłatnych akcji. Nic więcej! Żadnych innych pism, przelewów, kodów, haseł itp. W piśmie i folderze brak jakichkolwiek adresów pocztowych czy internatowych, telefonów czy jakiegokolwiek innego kontaktu. Na ostatniej stronie folderu napisano: więcej informacji wejdź na stronę NExT reward w internecie. Brak konkretnego adresu, a google nie znajduje takiej strony.
Proszę o pomoc gdzie mogę się zwrócić o bliższą informację.
Z góry dziękuję!

ucha 31.01.2012. 11:49

ucha Sprzedałam akcje , nie posiadałam konta więc otrzymałam czek imienny z BNP PARIBAS z Paryża, czy może ktoś wie gdzie i w jaki sposób mogę go zrealizować ? dziwne bo odsyłana jestem z banku do banku bez rezultatu.
Proszę o pomoc !!!!!!!

nowa 31.01.2012. 12:25

nowa Ja także proszę o pomoc, podobna sprawa!!
Sprzedałam akcje Orange drogą internetową ale nie posiadałam w swoich danych wskazanego banku na który miał by zostać dokonany przelew, obecnie otrzymałam czek imienny z BNP PARIBAS ( nie wiem ale może jest to czek z kontrolną kwotą sprzedaży ) którego nie mogę zrealizować bo banki mnie odsyłają jeden do drugiego. Proszę o wskazówki co mam dalej zrobić aby otrzymać pieniądze za sprzedane akcje.
Pozdrawiam.

Wojtek 01.02.2012. 10:04

Wojtek Witam.
Ja próbuję sprzedać moje akcje on-line i niestety nie mogę !!!
Wszystko jest ok do momentu gdy chcę wybrać je do sprzedaży - NIE MOGĘ ICH zaznaczyć, żeby przejść do kolejnego kroku - Nie mogę tego paska po prostu podświetlić i przejść dalej...
Wiadomo komuś co to za problem ???

Krzysiek 18.02.2012. 18:44

Krzysiek Wg informacji jaką otrzymałem z * NExT Reward i opinii KPMG, obowiązek podatkowy (przychód) powstaje z dniem 4 grudnia 2011, niezależnie czy akcje się sprzeda czy nie. Tak więc akcje trzeba opodatkować w zeznaniu za 2011r. na PIT-36. Później przy sprzedaży trzeba opodatkować zysk (różnicę wartości sprzedaży i wartości opodatkowanych już akcji) na PIT-38 19% liniowym podatkiem od zysków kapitałowych. (wg opinii KPMG Tax M.Michna sp.k. MKr-3003_TPSA_opinia_2011_11_21).

Aga 26.02.2012. 22:42

Aga tak tylko jaka jest wartość akcji do opodatkowaniua cxzy ktoś wie?

pivovar 27.02.2012. 09:16

pivovar Z wyroków z NSA wynika, że przychód jest tylko podczas sprzedaży, czyli Ci co sprzedali i mieli przychód płacą podatek, a Ci którzy nie sprzedali nie płacą nic,

edi 28.02.2012. 22:13

edi Po 3 próbach zalogowania na stronie został zablokowany dostęp i jest odnośnik aby zadzwonić na tel. do Francji . Czy władają tam polskim językiem , czy można poczekać aż samo się odblokuje . Nie mogę wejść na konto .

TomC 28.02.2012. 22:56

TomC "Później przy sprzedaży trzeba opodatkować zysk (różnicę wartości sprzedaży i wartości opodatkowanych już akcji" - co to jest wartość opodatkowanych akcji - proszę o wytłumaczenie najlepiej na przykladach.

samsam 29.02.2012. 20:37

samsam Witajcie, sprzedałam akcje w grudniu 2011 r. Oprocz tego tak jak wszyscy otrzymałam 2 diwidenty w maju i we wrześniu. Moje pytanie brzmi w których zeznaniach mam rozliczyć diwidentę i przychód ze sprzedaży akcji i czy muszę do któregoś z zeznań dołączyć załącznik ZG. Z góry dziękuję za odpowiedź.

ela 23.03.2012. 13:01

ela Proszę o informację, jak wybrać język polski na koncie banku, bo mam z tym problem.
Z góry dziękuję

jasia 23.03.2012. 17:17

jasia Proszę o podpowiedź jaki to ma być kod dostępu - Security Code? niestety brakuje mi miejsca w rubryce gdyż numer na wyciągu z BPN jest 10-cyfrowy z początkiem FR....

jasia 23.03.2012. 17:22

jasia dodam tylko do poprzedniego posta,że nie mieści się po przejściu na stronkę na której chcę odzyskać hasło, na stronie głównej-owszem mieści się
Czyli wpisuję najpierw 01010 w rubryczce pierwszej a w drugiej niestety nie wiem co...

Karina 28.03.2012. 00:05

Karina Czy ktoś już rozliczał się ze sprzedaży akcji i dywidend za rok 2011 ? Pomóżcie, jak to zrobiliście ...

Andrzej 29.03.2012. 13:52

Andrzej Witam,
Sprzedałem akcję France Telecom w grudniu 2011 roku przez internet, pieniądze otrzymałem.
Czy został potrącony podatek "francuski" od tej kwoty?
Czy mam wypełnić odpowiedni nasz PIT i wykazać dochód ze sprzedaży i uiścić
"nasz" podatek?
Pozdrawiam
Andrzej

Krzysztof 15.04.2012. 08:49

Krzysztof Witam,
Chcę się dowiedzieć jak rozliczyć przychód z nieodpłatnie nabytych akcji w ramach NExT Reward (akcji jeszcze nie sprzedałem).
Powiedzmy, że w zeznaniu PIT36 w polach 77 i 79 wpisuję wartość otrzymanych akcji uwolnionych 4 grudnia 2011. Z tego dnia nie ma notowań to zaryzykowałem i biorę z 5-go. Ale pojawiają się kolejne schody. Jaką wartość wybrać na otwarcie giełdy, zamknięcie = Adj Close (to ostatnie wybrałem do obliczeń, ale czy słusznie).
Mi wyszła dla 40 akcji kwota przychodu 2274,66 zł. Czy ktoś przez to przebrnął i może stwierdzić czy jest to poprawne ?

Prosiłbym również obecnych pracowników jeżeli mają jakieś materiały na ten temat o ich udostępnienie w internecie.

Pozdrawiam

Anonymous 23.04.2012. 11:18

Anonymous Dodzwoniłem się dzisiaj do Krajowej Informacji Podatkowej. Powiedziano, że od akcji udostępnionych do sprzedaży w grudniu 2011 (i niesprzedanych) nie płaci się podatku, ponieważ nie ma przychodu. Podatek płaci się po sprzedaży akcji.

podatnik 25.04.2012. 11:28

podatnik Opinia KPMG Tax M.Michna sp.k:

''Stanowiska sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w
odniesieniu do planów preferencyjnego nabywania akcji jest jednak wciąż niejednolite, oraz
fakt, iż źródłem prawa w Polsce są wyłącznie przepisy Konstytucji oraz ustaw, w naszej opinii,
w przypadku programu otrzymania akcji FT przez Pracowników, przychód do opodatkowania
powstaje w momencie zakończenia Okresu Zachowania oraz następnie w momencie sprzedaży otrzymanych akcji FT"

pomocnik 25.04.2012. 22:40

pomocnik LICZBA AKCJI ZDEPONOWANYCH NA KONCIE W BNP PARIBAS 40
KURS AKCJI FT NA OTWARCIE GIEŁDY W DNIU 5 GRU 2011 12,775 EUR
ŚREDNI KURS NBP EURO/PLN W DNIU 2 GRU 2011 4,4812 zł
WPISZ KWOTĘ DO PIT-36 W POZ.77 (podatnik) lub POZ.120 (małżonek) 2 289,89 zł

ginia 30.04.2012. 11:54

ginia "Dodzwoniłem się dzisiaj do Krajowej Informacji Podatkowej. Powiedziano, że od akcji udostępnionych do sprzedaży w grudniu 2011 (i niesprzedanych) nie płaci się podatku, ponieważ nie ma przychodu. Podatek płaci się po sprzedaży akcji."

i tutaj są rozbieżności - w moim US uzyskałam informację, że nabyte a niesprzedane jeszcze akcje, należy niestety opodatkować...

Nie dopuszczaj teraz komentarzy.

GM MIŚ - Gorzowska Grupa Motocyklowa

Gorzowski GM-MIŚ

Miłośnicy i maniacy ruchu motocyklowego zapraszają...

Nord - Express

W roku 1896 wystartował Nord-Ekspress ...

Noclegi pod Nosalem

Dom Jaworzynka - noclegi w Zakopanem
 
 
O serwisie

Serwis e-portalik.net powstał w roku 2006 jako prywatna strona...

więcej »
Polityka Prywatności

Proszę przeczytaj zasady jakie obowiązują w serwisie.

więcej »
Formy kontaktu

Phone: +48 503 135 926
Email: admin@e-portalik.net

Formularz »